shigesato itoi earthbound gif

shigesato itoi earthbound gif